Visie
Ingrijpen in het bestaande moet zorgvuldig gebeuren. Het ontwerpen en realiseren kan nooit toevallig zijn. Menselijk handelen heeft altijd ingrijpende consequenties. Het is de opgave van de stedenbouwkundige discipline om antwoord te geven op het waarom van de gekozen verandering. Een zorgvuldige analyse van wat er is en hoe het is ontstaan wordt vervolgd door een gemotiveerd ontwerp, toegespitst op het unieke van de plaats en plek. Het resultaat van de verandering streeft een zo groot mogelijke duurzaamheid na. Duurzaam in de zin van wat noodzakelijkerwijs verdwijnt en duurzaam in de zin van blijvend waardevol.
Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
publicatie in nieuwskrant
Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl