Landschappelijk wonen aan het Beekdal
Het dorp Rossum ligt in een typisch Twentse setting, waarin de afwisseling van kleinschaligheid, beekdalen en essen kenmerkend is. De vrijliggende boerenerven met vooral eiken erfbeplanting zijn belangrijke elementen in het landschap. Het dorp is na de tweede wereldoorlog flink uitgebreid op en richting de Rossumeres.

De beelddragers van het dorp zijn de historische linten en bebouwing. Het gaat om de Thijstraat, de Grotestraat, de Father Ratgerstraat en de Reimerweg. In het hart van het dorp is anno 2011
weinig historische bebouwing te vinden. De huidige kerk dateert van 1939 -1940 en bevindt zich aan de zuidzijde van de Thijstraat. De oorspronkelijke (waterstaats)kerk bevond zich aan de noordzijde van de Thijstraat waar nu de school is gelegen. Vanuit de locatie aan de noodwestzijde van het dorp is er een fraai uitzicht op de kerk, woonbebouwing en opgaand groen.

De locatie Rossem-Noord is gelegen aan het beekdal van de Rossumerbeek ten noordwesten van het dorp. Het Twentse landschap raakt hier nog de oorspronkelijke kern. De beek heeft door de ruilverkaveling het typische gestrekte karakter van een afwateringssloot. In de loop der jaren is in de huidige kern van Rossum de beek bijna uit het beeld verdwenen.

De Rossumerbeek, de bestaande historische erven met de houtwallen en de zichtrelatie tussen dorp en omringend buitengebied zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan.

Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
Concept
De ontwikkeling van Rossum-Noord is zorgvuldig ingepast tussen de bestaande houtwallen. Langs de locatie ligt ietwat verborgen de Rossumerbeek. In de kern Rossum is de beek ook nauwelijks terug te vinden. Een uitgelezen kans om de beek nadrukkelijk weer in het beeld van het dorp terug te brengen. Het tracť van de Rossumerbeek is verlegd en krijgt een slingerend verloop centraal in het plan. De beek vormt een belangrijke ruimtelijke drager van het plan en wordt door de zichtlijnen over het beekdal ook nadrukkelijk in beeld gebracht in het dorpsbeeld aan de noordzijde. Het biedt tevens de mogelijkheid om de beek, in aansluiting op de ideeŽn van het Waterschap, op een natuurvriendelijke en ecologische manier in te richten.
Zoals hiervoor al verteld zijn ook vanuit het beekdal zichtrelaties met het dorp en zijn omgeving. Belangrijk zijn naast deze (zicht)relaties met het dorp ook de doorzichten op de omliggende cultuurhistorische erven. Zij vormen herkenningspunten uit het verleden in de nieuwe woonwijk.

Aan weerszijden van het ruime beekdal zijn ietwat hoger gelegen woonclusters (erven) ontworpen die optimaal gebruik maken van de ligging in het landschap. Enerzijds de weidse blik van het beekdal anderzijds de intimiteit, kleinschaligheid van de bestaande houtwallen en de doorkijk op de historische erven. Alleen daar waar dit nodig is zal worden opgehoogd. Het beekdal zal hierdoor ook een extra ruimtelijk effect krijgen.
Op deze wijze ontstaat een vloeiende overgang van dorp naar landschap waarin de kwaliteiten van het landschap worden gerespecteerd, de natuur een kans krijgt maar ook een magnifiek woonklimaat ontstaat.


Rossum-Noord


Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl