Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
Landschappelijk wonen aan het Beekdal
Het dorp Rossum ligt in een typisch Twentse setting, waarin de afwisseling van kleinschaligheid, beekdalen en essen kenmerkend is. De vrijliggende boerenerven met vooral eiken erfbeplanting zijn belangrijke elementen in het landschap. Het dorp is na de tweede wereldoorlog flink uitgebreid op en richting de Rossumeres.

De beelddragers van het dorp zijn de historische linten en bebouwing. Het gaat om de Thijstraat, de Grotestraat, de Father Ratgerstraat en de Reimerweg. In het hart van het dorp is anno 2011
weinig historische bebouwing te vinden. De huidige kerk dateert van 1939 -1940 en bevindt zich aan de zuidzijde van de Thijstraat. De oorspronkelijke (waterstaats)kerk bevond zich aan de noordzijde van de Thijstraat waar nu de school is gelegen. Vanuit de locatie aan de noodwestzijde van het dorp is er een fraai uitzicht op de kerk, woonbebouwing en opgaand groen.

De locatie Rossem-Noord is gelegen aan het beekdal van de Rossumerbeek ten noordwesten van het dorp. Het Twentse landschap raakt hier nog de oorspronkelijke kern. De beek heeft door de ruilverkaveling het typische gestrekte karakter van een afwateringssloot. In de loop der jaren is in de huidige kern van Rossum de beek bijna uit het beeld verdwenen.

De Rossumerbeek, de bestaande historische erven met de houtwallen en de zichtrelatie tussen dorp en omringend buitengebied zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan.

 
Giesbeek
Ten westen van Giesbeek liggen tegen het bestaande bedrijventerrein de gronden van Ter Hoeven. Op het terrein staat een manege en enkele voormalige agrarische bedrijfspanden. In deze panden zijn onder de paraplu van de Ter Hoeven Groep een aantal bedrijven gevestigd. De Ter Hoeven Groep heeft dringend behoefte aan bedrijfsruimte voor het moederbedrijf en de andere bedrijven. De totale behoefte bedraagt ongeveer 15.000 mē. In de toekomst zullen ongeveer 110 mensen op deze locatie werken. In de bijlage wordt een en ander nog eens nader toegelicht.

De Ter Hoeven Groep wil deze bedrijfsruimte op de bestaande locatie duurzaam ontwikkelen en zelf in gebruik nemen. Daarnaast wil Ter Hoeven recreatief/toeristische bedrijfsactiviteiten ontplooien op de huidige locatie en de aanpalende gronden van de Recreatie Gemeenschap Veluwe. Het RVG is bereid daarvoor gronden ter beschikking te stellen. De Ter Hoeven Groep wil de ontwikkeling tot stand brengen in een ecologisch en landschappelijk verantwoord en uniek planconcept.

Do it yourself | Back To Basic
Steeds belangrijker bij nieuwe ontwikkelingen is het energieneutraal ontwerpen. De zorg voor het milieu staat daarbij voorop. Belangrijk voor de mens, tijdens werk en ontspanning, is het verblijf in de natuur. In harmonie met de natuur leven en werken is een veelgehoord motto. Men komt steeds verder van de natuur af te staan in de huidige samenleving. De rust die de natuur biedt is de basis voor do it yourself, back to basic.

In het te ontwikkelen gebied is ruimte voor het ontwerpen van een interessante werkomgeving in werkgebouwen aan de Rivierweg en een event-terrein met ontvangstruimte in en rond de bestaande boerderij met de gangbare elementen voor recreatie. Voorbeelden hiervan zijn: paintball, touwbanenparcours, survivaltrack, zandsculpturen, raftboot varen, kanovaren, bmx-cross/mountainbiken, diverse teamspelen etc. Tot zover geen uitzonderlijk nieuw concept.

Door een integrale aanpak waarin een wisselwerking ontstaat tussen alle aspecten van energiebewust en duurzaam bouwen en de nieuw te ontwikkelen recreatieve en bedrijfsactiviteiten ontstaat een uniek concept.

Het idee is gebaseerd op avontuur in en met de natuur: do it yourself, back to basic. In een ooibos, knotwilgen kweken op (verhoogde) grondwallen/ribben en de wilgentenen vervolgens gebruiken voor recreatieve doeleinden. Tussen de ribben met wilgen ontstaan laagtes, watergangen en moerasachtige delen met de mogelijkheid voor waterberging.
De werkgebouwen vormen onderdeel van de natuur en het landschap en komen voort uit het landschap. De groene gebouwen met grashellingen, daktuinen en groene daken en muren voorzien grotendeels in hun eigen energievoorziening. Eventuele extra energie wordt van het terrein zelf verkregen door middel van bijvoorbeeld het verbranden/stoken van de wilgentenen (warmteontwikkeling).


Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl
Giesbeek