Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
Achtergrond
Ard Bijsterbosch  is een ervaren stedenbouwkundige die op diverse functies in het ruimtelijk proces functioneert of heeft gefunctioneerd. Als ontwerper en supervisor van grote stedelijke uitleggebieden of als stedenbouwkundige in grote integrale herstructureringsplannen voor gemeenten, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars.  Maar ook in kleine subtiele dorpsuitbreidingen, rood voor rood regelingen, beeldkwaliteitplannen en herstructurering van bedrijventerreinen heeft hij zijn sporen verdiend.
Vanaf 2005 is Ard niet alleen werkzaam bij het SAB in Arnhem maar heeft hij ook een zelfstandig adviesbureau dat snel, flexibel en zeer persoonlijk kan opereren. Daarbij zijn al naar gelang de vraag samenwerking met diverse disciplines in het vakgebied mogelijk.

Kroon
Het bureau is lid van de Kennisgroep Ruimtelijke Ontwikkeling Oost Nederland. Deze kennisgroep bestaat naast Art Bijsterbosch Advies en Ontwerp uit de bedrijven  Ad Fontem (juridisch bouwadvies), Building Design Architectuur b.v.(architectuur), Bijkerk c.s.Tuin en Landschapsarchitecten (landschappelijke inpassing) en Subsidiebureau Twente (subsidieonderzoek)
Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl
http://stedenbouw.besteoverzicht.nl/